Upravni odbor
 

Gregor Kumer – predsednik

Andrej Jerič – član

Roman Plahutnik – član

Aljoša Novak - član