CILJI IN REZULTATI SKLADNI Z OSNOVNIM POSLANSTVOM

 

 

Cilje in rezultate našega dela je skladno z našo osnovno vizijo potrebno deliti na štiri segmente:

 

·         razširjenost delovanja na ljubljanskih osnovnih šolah ter prepoznavnost programa,

·         povečanje števila otrok v programu,

·         odsev prejšnjih dveh ciljev v razpisanih tekmovanjih pod okriljem OZS,

·         tekmovalni rezultati.

 

Vsi navedeni segmenti so merljivi in objektivni, tako da je sledenje zastavljenim ciljem pregledno in nas lahko vseskozi držijo na pravi poti.

 

V pretekli tekmovalni sezoni smo nastopili z 13 selekcijami v okviru zgoraj navedenega programa. Delo bo v prihodnje potekalo na dveh nivojih in v petih stopnjah. Ena stopnja bo glede na preteklo leto dodana zaradi razlike v kvaliteti vadbe, pa tudi zaradi mentalnega preskoka vadečih, ki se odločajo za bolj intenzivno vadbo odbojke (če gre pri šolskih treningih predvsem za igro in zabavo, gre tu že za pravi trening odbojke).

 

V načrtu imamo predvsem dvig organiziranosti in kvalitete dela na obstoječih selekcijah.

 

Dolgoročno načrtujemo nove programe in nadaljnje izvajanje dosedanjih programov. Cilj je, da se doseže čim večja sinergija posameznih stopenj in s tem nudenje kvalitetne vadbe usmerjene v zdrav in športni razvoj posameznika. To pa bo možno le ob rešitvi dodatnih prostorskih kapacitet. Največje število otrok bo vključenih v osnovni program, ki ga bomo izvajali v več skupinah ločenih po starosti in bližino šole.

Selekcionirani tekmovalci bodo vključeni v nadaljevalni program oz. programe perspektivnega in vrhunskega športa, ki predstavljajo enega od glavnih segmentov športnega društva. Naš cilj na tem nivoju je kvalitetno delo z mladimi odbojkaši in s tem vsako leto zagotoviti vsaj 6 reprezentantov Slovenije v mlajših kategorijah.

 

Načrtujemo nadaljnje angažiranje in šolanje novih kvalitetnih trenerjev ter njihovo dodatno izobraževanje in usposabljanje, saj se zavedamo, da je kvalitetni strokovni kader eden izmed bistvenih elementov za kvaliteten razvoj programa Odbojkarske šole ACH Zmajček. Kot že rečeno, načrt je vsako leto poslati do dva naša trenerja na dodatno izobražebanje organizirano s strani Fakultete za šport.