VABILO NA REDNI LETNI ZBOR DRUŠTVA
22.08.2017

Vsi člani društva in vaši starši/skrbniki ste vabljeni na redni letni zbor športnega društva FITT Črnuče, ki bo 21.09.2017 ob 17.30 uri v prostorih Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 367, Ljubljana Črnuče, z naslednjim dnevnim redom:

1. Sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva rednega letnega zbora ŠD
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega zbora društva z dne 16.4.2016
3. Potrditev poročil organov društva
4. Poslovno in finančno poročilo za leto 2016
5. Program dela za naslednjo sezono
6. Razno
avtor: ŠD Fitt Črnuče
Priponke Vabilo na redni letni zbor ŠD FITT Črnuče _za poslovno leto 2016.pdf Poslovno poročilo za redni letni zbor 15.3.2017.pdf
Partnerji